Image default
Nieuws

Extra geld voor isolatie via Friese Plusregeling

Friesland – De provincie Friesland maakt meer budget vrij voor isolatie in Friesland als aanvulling op landelijke subsidies. Deze aanpassing is van toepassing op isolerende maatregelen die na 1 januari 2022 zijn aangebracht. De Friese regeling loopt tot en met 31 december 2022, zolang er budget is.


De provincie Friesland wil particuliere verduurzaming meer perspectief geven, zodat meer mensen overgaan tot actie. Daarom wordt er extra budget vrijgemaakt voor de aanvulling op het nationale isolatieprogramma. Via de Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022, kortweg de Friese Plusregeling, kunnen Friese woningeigenaren en VvE’s nu 10% extra subsidie ontvangen voor de isolatie van hun woning. Daarmee beweegt de provincie mee met de isolatiesubsidie van het Rijk, die eind vorig jaar ook met hetzelfde percentage werd verhoogd.

Aanvulling op aanvraag SEEH en ISDE
Om het woningeigenaren en VvE’s makkelijk te maken is er voor gekozen om aan te sluiten bij de reeds bestaande landelijke SEEH (Subsidieregeling energiebesparing eigen huis) en ISDE, die beiden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden uitgevoerd. Een woningeigenaar die een aanvraag doet voor de ISDE krijgt hierdoor dus ook de extra bijdrage vanuit de provincie Friesland. De aanvulling geldt uiteraard alleen voor woningen in de provincie en kan dus bijvoorbeeld worden gebruikt voor spouwmuurisolatie of vloerisolatie in Friesland.

‘Ingehaald door de actualiteit’
Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) is de extra aanvulling op de landelijke subsidie hard nodig. “Onze voorgenomen wijzigingen zijn door de actualiteit ingehaald”, schrijft ze op de website van de provincie. “Neem de energiearmoede en prijsstijgingen, ze vragen om een passend antwoord. We hopen met de uitbreiding van onze duurzaamheidssubsidies hier aan bij te dragen.” Mocht de subsidie vanuit het Rijk te zijner tijd worden verhoogd, dan zal de provincie Friesland meebewegen om aansluiting te houden bij dat uitgangspunt.

Uitbreiding Nationaal Warmtefonds
Naast de extra subsidie wordt het ook Nationaal Warmtefonds uitgebreid. In juli 2020 heeft Gedeputeerde Staten van Friesland besloten om het Nationale Warmtefonds een incidentele subsidie van 2.250.000 euro toe te kennen. Daarmee kan het fonds leningnemers rentekorting aanbieden. Deze subsidie wordt nu ook beschikbaar voor voor particuliere woningeigenaren die verduurzamingsmaatregelen voor de eigen woning niet of lastig kunnen financieren. Zij kunnen door middel van de zogenoemde Energiebespaarhypotheek nu ook aanspraak maken op rentekorting.

Fotograaf: Pixabay

Dit kan u ook interesseren:

Bestuurster scootmobiel gewond na ongeval met auto in Groningen

Hoe een autobatterij kiezen en vervangen

Binnenkort meer nieuwbouw Winsum in verkoop

error: Deze content is beveiligd!