Disclaimer

Algemeen

Noordernieuws.nl verleent u hierbij toegang tot www.noordernieuws.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Noordernieuws.nl en derden zijn aangeleverd. Noordernieuws.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De door Noordernieuws.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Noordernieuws.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Noordernieuws.nl.  Kopiëren, vermeerderen of verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Noordernieuws.nl, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij overtreding van het boven genoemde zal Noordernieuws.nl een bedrag van €150,- (exclusief 21% BTW) per overtreding in rekening brengen bij de desbetreffende persoon of instantie.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

error: Deze content is beveiligd!