Disclaimer

De redactie van ”Noordernieuws, het laatste nieuws uit Friesland, Groningen en Drenthe (verder Noordernieuws)” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud op de website van ”Noordernieuws”. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de eigendomsrechten van derden.

”Noordernieuws” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van ”Noordernieuws”

Media

Indien u media instuurt aan de redactie van ”Noordernieuws” geeft u ”Noordernieuws” het recht deze media te publiceren. Hierbij vervalt het recht tot een vergoeding, tenzij anders overeen gekomen. De redactie van ”Noordernieuws” doet haar best voor een naamsvermelding te zorgen, zij is dit echter niet verplicht.

”Noordernieuws” bezit alle (eigendoms)rechten op deze site. Hieronder wordt verstaan: Teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen.

”Noordernieuws” behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigingen dan wel te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, of andere derden.

Overig

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.

error: Deze content is beveiligd!