Natuurbrandrisico weer opgeschaald naar ‘Fase 2 – Extra Alert’

Geplaatst op 23 april 2022, om 13:00 uur

Noord-Nederland – In de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe is het natuurbrandrisico opgeschaald naar Fase 2 – Extra Alert. Het is al weer enige tijd droog in de natuur, waardoor de kans op natuurbrand aanzienlijk is. Sinds zaterdag 23 april geldt dus weer dat de hulpdiensten extra alert zijn. 

Een natuurbrand kan zich in droge periodes erg snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Wat betekent fase 2 voor u? 

  • U mag hoogstwaarschijnlijk niet meer stoken, ook al heeft u een ontheffing van het stookverbod.
    Kijk daarvoor naar de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
  • Houd er rekening mee dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
  • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Reacties

reacties