Meldingen van geweld tegen politieambtenaren stijgt opnieuw

Geplaatst op 25 april 2022, om 11:16 uur

Regio – Het aantal meldingen van geweld tegen politiemedewerkers is voor het vijfde jaar op rij opnieuw gestegen.

In de cijfers is een stijging te zien in wederspannigheid en openlijk geweld. Demonstraties tegen het coronabeleid trokken steeds vaker mensen aan die bewust kwamen om geweld te gebruiken tegen de politie. Daarbij merkte de politie dat dit geweld steeds vaker gericht was op individuele politiemensen en niet alleen op de politie als overheidsorganisatie.

Excessief geweld

Uit de cijfers blijkt dat politiemensen, vergeleken met 2020, vorig jaar vaker excessief geweld meldden. Het inrijden met een voertuig op een politieagent is bijvoorbeeld meer dan verdubbeld (50 meldingen in 2020 ten opzichte van 108 vorig jaar). Ook het aantal meldingen van poging tot moord is tussen 2020 en 2021 ruim verdubbeld en ging van 6 in 2020 naar 15 meldingen vorig jaar.

Openlijk geweld is zelfs verdrievoudigd: 453 maal tegenover 135 eerder. Ook valt de toename in wederspannigheid (verzet met geweld of bedreiging) op. Dit cijfer ligt op 2699 keer tegenover 2433 maal bij de vorige meting. Het excessieve geweld blijkt ook uit een toename van het gebruik van zwaar vuurwerk tijdens demonstraties.

Verschuiving

Binnen het stabiele beeld in aantallen vindt wel een verschuiving plaats in de cijfers. Vooral wederspannigheid en openlijk geweld zijn gestegen. Daartegenover staat dat meldingen van woordelijke bedreiging en mishandeling zijn gedaald. Door de rellen is het aantal pogingen tot doodslag aanzienlijk gestegen. Over het algemeen kan men stellen dat er een verschuiving plaatsvindt van verbaal geweld naar fysiek geweld.

Afname horecageweld

Daar komt bij dat het uitgaansgeweld juist afnam: de lockdown hield de horeca lange tijd dicht (763 meldingen in 2020 tegen 470 vorig jaar). Mensen waren meer thuis. Agenten kregen vaker te maken met tegen hen gericht geweld wanneer ze optraden tegen huiselijk geweld (596 meldingen in 2020 tegen 699 vorig jaar).

De grens

Volgens portefeuillehouder geweld tegen politiemensen Peije de Meij maakt de politie zich zorgen om het toenemende maatschappelijke ongenoegen. Dit levert steeds heviger agressie en geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak op. Online intimidatie en bedreiging raakt, behalve de agent in kwestie, ook het thuisfront. Het raakt de persoonlijke levenssfeer van politiemensen en dat gaat een grens over.

De volledige cijfers van geweld tegen politieambtenaren 2017 – 2021 zijn hier te bekijken.

Reacties

reacties