Cijfers drugslabs en -dumpingen 2021 Noord-Nederland

Geplaatst op 4 april 2022, om 09:49 uur

Noord-Nederland – In 2021 zijn er vijf drugslabs opgerold. Het gaat om drie locaties in Friesland, een in Groningen en een in Drenthe. Ook zijn er drie opslaglocaties aangetroffen en is er elf keer chemisch drugsafval gedumpt in Noord-Nederland. Dit is een daling ten opzichte van piekjaar 2020 en in lijn met de jaren daarvoor.

In 2020 lagen de cijfers in het hele land hoger dan in 2021. Die piek in 2020 was grotendeels te verklaren door interventies vanuit de gekraakte PGP server Encrochat. In 2021 is in vrijwel het hele land een daling of een stabilisatie te zien in het aantal opgerolde drugslabs en in het aantal dumplocaties. Sylvia te Wierik, sectorhoofd van de Dienst Regionale Recherche in Noord-Nederland denkt niet dat de daling door zal zetten: “In 2020 heeft de georganiseerde misdaad een klap gehad door de toen behaalde successen vanuit de gekraakte netwerken. Daardoor zijn gaten gevallen en dat zou de daling in 2020 deels kunnen verklaren. In een drugslab heb je bijvoorbeeld een kok nodig wanneer zo’n kok wordt veroordeeld en vast komt te zitten moet er een nieuwe kok worden opgeleid. Dat kost tijd, maar het gebeurt wel. Zolang er vraag naar synthetische drugs is, zullen criminelen in die markt springen.” Omdat drugslabs zo gevaarlijk zijn voor mens en milieu is het opsporen ervan ook in 2022 een prioriteit van de Noord-Nederlandse recherche.

Te Wierik: “We zijn voorlopig zeker niet af van drugslabs en alle gevaren die daarbij komen kijken. Wij zullen dus ook fors inzetten op de opsporing en aanpak van deze ondermijnende criminaliteit. Dit doen we vanuit onze eigen informatiepositie, waarbij ook de collega’s op straat een belangrijke rol spelen. Zij zien immers veel in de wijken waar zij werken. Ook zien we dat tips van de inwoners van Noord-Nederland hier een belangrijke rol in spelen. Mensen kennen hun eigen buurt het best en zien het als er ineens onbekende voertuigen op en af rijden bij een loods, zij ruiken de chemische geuren en zien de afgeplakte ramen. Deze mensen kunnen zo de extra ogen, neuzen en oren van de politie zijn en kunnen ons helpen in de bestrijding van deze criminaliteit.”

Productielocaties Noord-Nederland
In 2021 zijn er in Noord-Nederland vijf productielocaties voor synthetische drugs ontdekt. Vorig jaar waren dat er elf. De cijfers van 2021 zijn daarmee meer in lijn met de cijfers uit 2019 (zes labs), 2018 (zeven labs) en 2017 (zes labs).

In Miedum (Frl) werd op 17 januari een compleet ingericht drugslab aangetroffen. Het lab, dat niet in werking was, bleek ingericht voor de productie van crystal meth. Ook in Kootstertille (Frl) werd op 26 februari een lab voor de productie van methamfetamine (crystal meth) opgerold. Het drugslab was ten tijde van de inval in werking. In Minnertsga (Frl) werd op 19 februari een drugslab voor de productie van amfetamine ontdekt en ontmanteld. Ook dit lab was in werking toen het werd aangetroffen. Agenten vonden daar grondstoffen en een kleine hoeveelheid eindproduct.

In Ter Apel (Grn) werd op 12 maart in een loods een compleet ingericht en werkend drugslab voor de productie van amfetamine aangetroffen. Drie mannen, die hier bezig waren met de productie van amfetamine, werden aangehouden. De aangetroffen amfetamine, grondstoffen en installatie werden in beslag genomen. Het drugslab werd ontmanteld door het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), dat gespecialiseerd is in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen. Naar aanleiding van een anonieme melding kwam de politie op 12 september een werkend drugslab in Dalen (Drn) op het spoor. Een getuige zag bij een boerderij aan de Eldijk meerdere personen met witte vaten slepen. De politie is direct poolshoogte gaan nemen en zo konden snel drie verdachten worden aangehouden.

Dumplocaties Noord-Nederland
In 2021 zijn in totaal elf dumplocaties met afval afkomstig van de productie van synthetische drugs aangetroffen. Het gaat om zes dumpingen in Groningen, twee in Friesland en drie in Drenthe. In 2020 waren er in totaal 13 drugsdumpingen.

In Groningen werden begin april in een weekend op vijf verschillende plaatsen jerrycans en vaten gevonden. In de jerrycans zaten verschillende vloeistoffen afkomstig van een drugslab.

Opslaglocaties Noord-Nederland
Er zijn in 2021 in totaal drie opslaglocaties aangetroffen. Het gaat om twee locaties in Drenthe – beiden in Nieuw-Roden – en 1 in Leeuwarden, Friesland. Opvallend is dat de locatie in Nieuw-Roden een kinderrijke woonwijk betrof. Hoewel het hier niet ging om een lab dat in werking was, werden er wel ketels, vaten en grondstoffen voor de productie aangetroffen. Deze stoffen kunnen levensgevaarlijk zijn. Sylvia te Wierik: “Natuurlijk zijn afgelegen locaties interessanter voor criminelen, maar toch zien we dat labs soms ook midden in woonwijken worden aangetroffen. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor omwonenden. Het is dan ook belangrijk dat mensen overal hun oren, ogen en neus openhouden voor verdachte omstandigheden en die bij ons melden.”

Hennepkwekerijen
In 2021 zijn 184 hennepkwekerijen ontmanteld in Noord-Nederland. In 2020 waren dit er 246. Het aantal hennep-gerelateerde ontmantelingen loopt landelijk al een aantal jaar terug. De focus in de opsporing is verschoven van hennep naar harddrugs in verband met de grotere gevaarsetting voor mens en milieu. Te Wierik benadrukt dat de politie nog altijd inzet pleegt op het gebied van hennep: “Als er signalen bij ons binnenkomen die duiden op een hennepkwekerij, dan reageren we hier altijd op. We roepen mensen dan ook op om dergelijke signalen altijd te melden.”

Zien, ruiken, horen
Drugslabs zijn op verschillende manieren te herkennen. Op een productielocatie zie je vaak een ingang waar grotere voertuigen (bestelbussen) naar binnen kunnen, zodat ze onopvallend in- en uit- kunnen laden. Vaak gebeurt dit op vreemde tijdstippen, bijvoorbeeld in de nacht. Ook zie je vaak dat op en rond de locatie gesjouwd wordt met jerrycans of vaten. Een drugslab kun je ook ruiken, vaak komt er een chemische lucht vrij en ruiken mensen oplosmiddelen. Om te voorkomen dat mensen dit ruiken dichten criminelen kieren en ramen vaak met purschuim. De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de inkijkmogelijkheden vaak geblindeerd. Bij een drugslab hoor je vaak een voortdurend zoemend, brommend geluid.

Melden helpt!
Heeft u tips over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten? Geef dit dan door aan de politie via het meldformulier op politie.nl. Uiteraard kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M.

Het volledige rapport is hier te lezen.

Reacties

reacties