Achttien jaar gevangenisstraf geëist in zaak ‘kofferbakmoord’ bij Stieltjeskanaal

Geplaatst op 13 april 2022, om 15:21 uur

Assen – In de rechtbank van Assen is er vandaag achttien jaar gevangenisstraf geëist voor (mede)verantwoordelijkheid in de zaak van de ‘kofferbakmoord’ bij het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol.

Het lichaam van het 31-jarige slachtoffer Ralf Meinema werd in de ochtend van 31 maart 2017 zwaar toegetakeld aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes die half boven het Stieltjeskanaal hing.

 

Opsporingsonderzoek

Naar aanleiding van de gewelddadige dood van Ralf Meinema is een opsporingsonderzoek opgestart door een Team Grootschalige Opsporing. Het is een onderzoek gebleken van de lange adem. De officier: “Maar wel een opsporingsonderzoek met één hele duidelijke conclusie: de verdachte die hier vandaag voor Uw Rechtbank zit, is verantwoordelijk, of medeverantwoordelijk, voor de gewelddadige dood van Ralf Meinema. En voor het immense verdriet van zijn ouders, broers, zus en andere naasten.”

Onderzoek naar de historische verkeersgegevens van het telefoonnummer van Meinema leidde naar de verdachte. Verdachte maakte in zijn contacten met het slachtoffer gebruik van een prepaid-telefoon om te voorkomen dat het achteraf getraceerd zou worden.

DNA-sporen en bedreigde getuige

Naast de telefoongegevens waaruit de betrokkenheid van verdachte bij het levensdelict kan worden afgeleid, zijn er ook DNA-sporen van hem aangetroffen op de kleding van het slachtoffer. Het is in de visie van de officier aannemelijk dat het DNA van verdachte op de kleding van Ralf Meinema daar terecht is gekomen bij gelegenheid van het gepleegde levensdelict.

In de loop van het onderzoek is door de rechter-commissaris een bedreigde getuige gehoord die uit de mond van verdachte heeft gehoord dat hij Ralf van het leven heeft beroofd.

Verdachte heeft ontkend betrokken te zijn geweest bij het levensdelict op Ralf Meinema. De conclusie van de officier is dat verdachte, afgezet tegen alle andere onderzoeksbevindingen, niet, althans niet op alle onderdelen, aannemelijk heeft verklaard. In de visie van het Openbaar Ministerie is sprake geweest van een vooropgezet plan en dat leidt tot de conclusie dat verdachte voor moord kan worden veroordeeld.

Motief

Over het motief voor de moord geeft verdachte geen uitsluitsel. Dat is voor het onderzoeksteam, maar vooral voor de nabestaanden onbevredigend. Bij de ouders en broers en zus van Ralf strijden nog steeds allerlei gevoelens om voorrang. Woede, onbegrip, ongeloof, maar uiteindelijk overheerst vooral de pijn en het verdriet om het plotselinge gemis, dat bijna te groot is om te kunnen dragen.

Eis

In de visie van het OM werkt de extreme mate van geweld bij de uitvoering van dit levensdelict en de poging om het misdrijf te verhullen door de auto met daarin het lichaam van het slachtoffer in het water te laten verdwijnen strafverzwarend. De officier: “Dat getuigt van een grove onverschilligheid en disrespect ten aanzien van de waarde van een menselijk leven. Als deze opzet zou zijn geslaagd, zouden de ouders van Ralf tot in lengte van dagen in onzekerheid hebben verkeerd over het lot van hun innig geliefde zoon.”

De officier eist een gevangenisstraf voor de duur van achttien jaar.

Reacties

reacties