Per 1 maart 2022 verkeersboetes aangepast aan mate gevaarzetting

Geplaatst op 1 maart 2022, om 09:53 uur

Het kabinet wil ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen zwaarder bestraffen en relatief kleine overtredingen in het verkeer juist lager. Daarom wordt per 1 maart 2022 bijvoorbeeld de boete voor het vasthouden en gebruik van de mobiele telefoon tijdens het autorijden verhoogd naar 350 euro; voor deze datum bedroeg deze boete 250 euro.

Tegelijkertijd gaan bijvoorbeeld de verkeersboetes omlaag voor te hard rijden op de snelweg bij de eerste 10 km/u boven de maximum snelheid. Deze snelheidsboetes worden verlaagd met 15%.

Op basis van advies van de Commissie Feiten en Tarieven, waarin onder andere experts van de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zitten, is vorig jaar besloten een aantal zwaardere verkeersovertredingen hoger te beboeten. De extra boete ontvangsten hieruit worden ingezet om de boetes voor lichtere verkeersovertredingen te kunnen verlagen. De verwachting is dat de verkeersveiligheid wordt versterkt door het strenger bestraffen van ernstige verkeersovertredingen. Tegelijkertijd zal de maatschappelijke acceptatie worden vergroot door lichtere overtredingen minder zwaar te beboeten.

Behalve de hogere boete voor het vasthouden van mobiele (communicatie)apparatuur, worden onder meer ook de volgende feiten zwaarder bestraft:

  1. Niet zo veel mogelijk rechts rijden (onnodig links rijden) op een auto(snel)weg van 150 euro naar 220 euro.
  2. Niet verlenen van voorrang aan een voorrangsvoertuig  (zoals politieauto met zwaailicht en sirene) van 250 euro naar 350 euro en overhevelen naar het strafrecht.
  3. Het vervoeren van minderjarigen zonder gordel verhogen van 150 euro naar 220 euro.

Naast dat kleinere snelheidsovertredingen onder de 10 km/u lichter worden bestraft, gaat ook de sanctie omlaag op onder ander de volgende feiten:

  1. Het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig 400 euro naar 250 euro.
  2. In- en uitstappende passagiers voorbijrijden zonder hen de gelegenheid te geven in- of uit te stappen van 400 euro naar 250 euro.
  3. Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats van 400 euro naar 310 euro.

Ook wordt de bekeuringsvrije voet ingevoerd voor de eerste 3 kilometer snelheidsoverschrijding op de 130 km/u wegen. Op alle andere wegen geldt die bekeuringsvrije voet al. Nu wordt de uitzondering voor snelheidsovertredingen op 130 km/u wegen weggenomen.

De aanpassingen in het verkeersboetestelsel zijn eind vorig jaar via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan het parlement voorgelegd en treden nu per 1 maart 2022 inwerking.

Reacties

reacties