Politieacties: zo min mogelijk geldboetes uitdelen

Geplaatst op 8 februari 2022, om 16:00 uur

Landelijk – Het kabinet weigert de politiebonden tegemoet te komen in de vraag om een fatsoenlijke cao. Vandaar dat de politiebonden hun leden oproepen om vanaf woensdag 9 februari 07:00 uur, geen bekeuringen meer uit te schrijven voor lichte overtredingen.

De actie loopt tot 28 maart 7:00 uur, en kan worden verlengd als er nog geen zicht is op een akkoord.

De bonden roepen hun leden op de komende tijd vooral actiebonnen uit te delen. Dat wil zeggen: alleen nog bekeuringen uitschrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Voor snelheidsovertredingen worden de drempelwaardes/marges zodanig verhoogd dat alleen excessieve overtreders beboet worden.

Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over dit vakbondsprotest.

Geen vrijbrief overtredingen
Deze actie is uiteraard geen vrijbrief voor het maken van overtredingen. Iedere politieagent heeft de bevoegdheid te bekeuren wanneer hij/zij daar aanleiding toe ziet. Het is en blijft aan de beoordeling van de betreffende agent. Iedere burger blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen (verkeers)gedrag en voor zijn eigen veiligheid en dat van andere weggebruikers.

CAO overleg
Afgelopen week was er een eerste formeel gesprek over een nieuwe politie-cao, tussen bonden en een delegatie van het kabinet en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz. Dat leidde niet tot concrete toezeggingen op de belangrijkste cao-thema’s: inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen.

Reacties

reacties